Aktualnosti
  
Jeste li znali?

Nikolin srebrni dinar

Kao i svaki drugi velikaš i kralj tako je i Nikola Iločki kovao svoj vlastiti novac i to upravo u Iloku, u sklopu srednjovjekovnog grada. Novac je vrijedan i zanimljiv i po tome što se na njemu pojavljuju neki od najstarijih tragova i elemenata današnjeg hrvatskog grba – crveno – bijelih polja.

 • 19.08.2020

  53. Iločka berba grožđa

  Sukladno opće poznatoj situaciji u svijetu te i u Hrvatskoj glede epidemioloških uvjeta i brojnih mjera i ograničenja,osobito za veća okupljanja i ugostiteljstvo, tradicija manifestacije planira se u prilagođenom obimu i uz odgovarajuće mjere.

  Srijem i Ilok Vas očekuju na 53. Iločkoj berbi grožđa, 28.08.-06.09.2020.,središnji dio programa kao i svih godina je prvi vikend rujna subota 05.09.2020, kada Vas nakon kulturno-zabavnog programa očekuje i koncert grupe Vigor,prođite kroz bure i uđite u svijet tradicionalnih i suvremenih kulturnih,zabavnih,vinskih i gastro priča Iloka,Srijema i Slavonije! Budimo odgovorni i veseli, u skladu sa uvjetima. Posjetite vinarije,kušaonice,restorane,obiđite i upoznajte znamenitosti Iloka i Podunavlja uživajući u komforu,pristupačnosti i gostoljubivosti  iločkih domaćina i smještajnih objekata http://www.turizamilok.hr/hr/smjestaj

  Informacije i točna ažuriranja možete pronaći na facebook stranici manifestacije https://web.facebook.com/ilockaberbagrozda

 • 13.07.2020

  Informacije HZJZ o privremenim mjerama prelaska preko graničnih prijelaza RH

  Posebna web stranica za putnike Enter Croatia

  Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (NN 74/20) zabranjuje se odnosno ograničava prelazak osobama preko graničnih prijelaza od čega su izuzeti:

  1. Državljani EU (bez obzira na mjesto prebivališta), Schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članova njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.

  2. Privremena zabrana ulaska u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, izuzev osoba iz točke 1. ne odnosi se na:

  2a. - zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje

  2b. - prekogranične radnike

  2c. - prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno

  2d. - diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija

  2e. - putnike u tranzitu

  2f. - osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja

  2g. - osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj) ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog.

  Detalje uputa i preporuka potražite na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_i_upute_za_prelazak_granice_RH_10_07.pdf
   

 • 30.06.2020

  Izlet na istok - Like! putovanja

  U novom broju Like! putovanja s datumom izlaska 28.06.2020. objavljena je turistička reportaža o Vukovarsko-srijemskoj županiji, poziv je to na posjet i u okolnostima kada su turistička kretanja ograničena,s druge strane važi preporuka i prilika za putovanje u vlastitoj zemlji. Dobrodošli u Srijem i Slavoniju - protkanu zlatom! https://slavonia.travel/vukovarsko-srijemska-zupanija/hr/

 • 22.06.2020

  Postupak u slučaju pojave COVID19 u gosta u smještajnom objektu tijekom pandemije

  HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  Rockefellerova 7
  HR-10000 Zagreb
  T: +385 1 4863 222
  F: +385 1 4863 366
  www.hzjz.hr

  Zagreb, 19. lipnja 2020.

  POSTUPAK KOD POJAVE BOLESTI U GOSTA U TURISTIČKOM SMJEŠTAJNOM OBJEKTU U VRIJEME
  PANDEMIJE COVID-19

  1. Nužni preduvjeti:

  - Jedinice lokalne samouprave, lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hotelsko turistički kompleksi većih hotelsko turističkih društava definirati će dodatne pružatelje zdravstvene zaštite za goste turističkih smještajnih objekata prvenstveno kroz organizaciju turističkih ordinacija odnosno ordinacija koje će biti nadležne za pojedine smještajne objekte. Na područjima koja prihvaćaju turiste lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurati će kapacitete za pravovremenu dijagnostiku COVID-19.
  - Lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurati će mogućnost uzimanja briseva kod sumnji na COVID-19 u nadležnim ambulantama ili potencijalno prilikom kućnh posjeta gostima u smještajnim objektima.
  - Lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hitna medicinska služba osigurati će prijevoz do liječnika primarne zdravstvene zaštite i do bolnice za oboljele goste.
  - Regionalni i lokalni stožeri civilne zaštite i jedinice regionalne i lokalne samouprave osigurati će organiziranu izolaciju za oboljele od COVID-19 čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i organiziranu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte oboljelih koji moraju biti u karanteni/samoizolaciji.
  - Na mrežnim stranicama općina, gradova i županija, te njihovih turističkih zajednica objaviti kontakt podatke (telefonske brojeve) i radno vrijeme nadležnih liječničkih ordinacija/ambulanti koje skrbe o turistima, na hrvatskom jeziku, engleskom i jezicima turista koji najviše posjećuju ta odredišta.
   

  2. Kod postavljanja sumnje na zaraznu bolest COVID-19 u posjetitelja smještajnog objekta, vrijedi sljede će:

  - Odgovorna osoba odnosno osoba koju on ovlasti u smještajnom objektu obavještava o bolesti gosta liječnika u ugovornoj ambulanti ili liječnika u turističkoj ambulanti (u daljnjem tekstu: nadležni liječnik) radi obavljanja pregleda.

  - Ako u prvom kontaktu s liječnikom, nadležni liječnik postavi sumnju da je osoba zaražena virusom SARS-CoV-2 odgovorna osoba smještajnog objekta zamoli gosta da ostane u smještajnoj jedinici sa zatvorenim vratima te osigura bolesnom gostu medicinsku (kiruršku) masku i papirnate maramice u dovoljnoj količini te uputi gosta da ne izlazi iz sobe sve do liječničkog pregleda (dolazak liječnika u kućnu posjetu ili organizirani prijevoz bolesnog gosta do liječničke ordinacije) i dobivanja daljnjih uputa.

  - Nadležni liječnik pregledom bolesnika utvrđuje jesu li zadovoljeni kriteriji postavljanja sumnje na COVID-19 i ovisno nadalje o kliničkom stanju gosta određuje potrebu za pozivanjem epidemiologa.

  - Pri postavljanju sumnje na COVID-19, uzima se ili organizira uzimanje brisa radi pravovremene dijagnostike COVID-19 infekcije i određuje se bolesnom gostu i njegovim bliskim kontaktima izolacija u smještajnim jedinicama do prispijeća rezultata testiranja.

  - Zaposlenici smještajnog objekta odnosno pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu ne ulaze u sobu u kojoj je osoba pod sumnjom na COVID-19 i sobe u kojoj su njezini bliski kontakti, a goste se obavijesti da se zamjena posteljine kao i čišćenje sobe neće odvijati u uobičajenim razmacima i na uobičajeni način. Svaki takav gost mora sam održavati čistoću sobe/prostora u kojem boravi sa sredstvima koja će smještajni objekt ustupiti na raspolaganje. Usluživanje obroka odvijati će se dostavom u sobu, a gosti koji nemaju polupansionski ili puni pansionski smještaj kupovati (naručivati) će obroke iz smještajnog restorana radi kontrole ulazaka i izlazaka u smještajni objekt/sobu uz dostavu obroka do pred vrata sobe/apartmana. U manjim ili apartmanskim smještajnim objektima će vlasnik ili odgovorna osoba za smještaj organizirat dostavu hrane i ostalih potrepština za gosta do vrata sobe te kontaktirati s nadležnom zdravstvenom službom.

  - Ako postoji potreba kontakta s bolesnim gostom za vrijeme čekanja na rezultate testiranja na COVID-19, određuje se jedna osobu koja će se baviti tim gostom uz obvezno nošenje zaštitne medicinske maske i rukavica te održavanje fizičke udaljenosti od bolesnika.

  - Maske, rukavice i slična zaštitna oprema treba odmah nakon korištenja biti bačena u kantu za otpatke s poklopcem u koju su uložene dvije plastične vrećice za otpad. Nakon bacanja zaštitne opreme u smeće, djelatnici trebaju oprati ruke sapunom i vodom ili ih dezinficirati.

  - Gosti koji su dio iste grupe ili iste obitelji s oboljelim također moraju ostati u svojim sobama dok se ne uspostavi kontakt s nadležnim liječnikom te do prispjeća nalaza ako liječnik postavi sumnju na COVID-19.

  - Ako liječnik utvrdi da gost nije inficiran COVID-19 određuje mu terapiju za njegovo stanje, samoizolacija se ukida gostu i njegovim bliskim kontaktima i gost se mo že slobodno kretati po objektu koliko to dopušta njegovo zdravlje i zaštita zdravlja ostalih gostiju turističkog objekta.

  3. U slučaju potvrde zarazne bolesti COVID-19 kod gosta, vrijedi sljedeće:

   

  - Gosta kojemu je COVID-19 potvrđen i njegovo zdravstveno stanje zahtjeva hospitalizaciju, transportira se u zdravstvenu ustanovu sukladno uputi liječnika a ovisno o težini bolesti, korištenjem osobnog vozila, organiziranog transporta ili sanitetskim prijevozom. . U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma poziva se hitna medicinska služba. Transport javnim prijevozom NIJE DOZVOLJEN.

  - U dogovoru s nadležnim liječnikom, domaćim gostima kod kojih je potvrđena bolest COVID- 19 s blagim simptomima ili koji nemaju simptome bolesti, preporučljivo je da se upute se u izolaciju u vlastitom smještaju (kod kuće), vlastitim prijevozom i bez korištenja javnog prijevoza, ako je to moguće.

  - U tom slučaju daljnju skrb o oboljelom vodi njihov izabrani liječnik ili nadležni liječnik prema mjestu izolacije (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom). Domaći gosti koji su kontakt s oboljelim idu kući u samoizolaciju o čemu dalje skrbi njihov izabrani liječnik (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom).

  - Strani gost s potvrđenom COVID-19 bolešću čije zdravstveno stanje ne zahtijeva hospitalizciju i domaći gost s potvrđenom COVID-19 infekcijom koji nema uvjete za izolaciju kod kuće treba se smjestiti u organizirani smještaj za izolaciju u zajednici, koji je predvi đen za takve potrebe od strane lokalne samouprave, na način da se gosti premještaju u unaprijed pripremljeni objekt prikladan za boravak u izolaciji (objekti određeni i opremljeni od lokalnog Kriznog stožera ili lokalne samouprave mogu biti apartmani, kuće, mobilne kućice, dormitoriji, itd) o čemu dalje skrbi nadležni liječnik za smještajni objekt (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom). Isto vrijedi i za goste koji su bliski kontakti oboljeloga, a kojima je potrebno organizirati karantenu/samoizolaciju.

  - Strani gosti kojima je potvrđena COVID-19 bolest i strani gosti bliski kontakti oboljeloga od COVID-19 mogu se prije isteka izolacije oboljeloga, odnosno karantene/samoizolacije za zdrave bliske kontakte, vratiti u svoje države nakon konzultacije s javnozdravstvenim vlastima njihove zemlje porijekla putem IHR sustava (međunarodni zdravstveni propisi) i dogovora o načinu i financiranju njihova transporta u matične zemlje.

  - Zaposlenik odnosno osoba u domaćinstvu u kojemu se pruža usluga smještaštaja kojemu je potvrđen COVID-19, moraju biti podvrgnuti bolničkom liječenju ili izolaciji u vlastitom domu ili organiziranoj izolacijskoj jedinici, ovisno o težini bolesti.
  Zaposlenik odnosno osoba u domaćinstvu u kojemu se pruža usluga smještaja koji su bili u bliskom kontaktu s osobom kojoj je potvrđen COVID-19, moraju biti podvrgnut izolaciji u domu ili organiziranoj izolacijskoj jedinici za zdrave kontake oboljelih od COVID-19.

   

  O završetku izolacije i zdravstvenom stanju skrbi nadležni liječnik koji je propisao izolaciju ili karantenu/samoizolaciju.

   

 • 08.06.2020

  Nova regionalna platforma "SlavoniaTravel"

  U Zagrebu je početkom lipnja premijerno predstavljena zajednička platforma turističkog klastera Slavonija.

  - U trenutku kada se mijenjaju trendovi u putovanjima, u Zagrebu je predstavljena nova web platforma Slavonia.Travel, na kojoj se zajednički predstavljaju najjači turistički aduti pet županija – Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske. Eno-gastro ponuda, gostoljubivost, dva parka prirode, rijeke, bogate šume, aktivni odmor, dvorci, kurije, utvrde, muzeji, opušten način života…, Slavonija je pravi izbor za sve one koji žele putovati u vremenima u kojima se vodi računa o budžetu i još se uvijek pazi na socijalnu distancu, no – s druge stane – želi se uživati u slobodi koju putovanja pružaju.

  „Nova platforma potencijalnom gostu pruža ključne informacije o našoj jedinstvenoj destinaciji koju svakako treba osjetiti, okusiti i upoznati. Kao klaster proteklih godina zajednički provodimo promotivne aktivnosti, no u digitalno vrijeme ova je komunikacijska platforma iznimno važno mjesto za inspiraciju za putovanje i informaciju o destinaciji Slavonija“, istaknula je Rujana Bušić Srpak, koordinatorica klastera Slavonija i direktorica TZ Vukovarsko-srijemske županije.

  Platforma je temeljena na novom Strateškom marketinškom planu za Slavoniju koji je s jedne stane obuhvatio homogen i cjelovit prostor, dok s druge svaka od pet županija ima svoje specifičnosti.

   „Slavonia.Travel ima dvije dimenzije – destinacijsku i proizvodnu, a arhitektura i dizajn su jednostavni, pa se korisnici bez problema kreću po svim sadržajima i segmentima weba. Platforma nadograđuje, a ne zamjenjuje postojeće web stranice županijskih turističkih zajednica, detaljni sadržaji, servisne i druge informacije i dalje su na tim stranicama. Primarna funkcija nove web platforme je pozitivan utjecaj na prve tri faze procesa odluke krajnjeg korisnika o putovanju - inspiracija, razmatranje, odabir destinacije. A za daljnje korake na tom putu, putovanje, itinerer…, korisnik i dalje koristi postojeće web stranice“, istaknuo je Hrabren Suknaić, direktor S.T.A.R. Digitala, agencije koja je izvela projekt  Slavonia.Travel.

  Izvorna vijest i tekst: na http://visitvukovar-srijem.com/

 • 30.04.2020

  Marketinški koncept #CroatiaLongDistanceLove

  HTZ je plasirao novi komunikacijski koncept prikladan situaciji u svijetu u svezi pandemije i putovanja.

  „Ponekad zbog okolnosti izvan vaše kontrole, niste u mogućnosti biti sa svojim voljenima. Katkada se morate držati podalje ljudi, mjesta i stvari koje vas čine sretnima, koje vas ispunjavaju osjećajem zadovoljstva i ispune vam srce ljubavlju. Ljubav na daljinu nikada nije jednostavna, ali prava ljubav pobjeđuje sve. Sigurni smo da ste, dok ste kod kuće, pronašli put da se povežete sa svojim najdražima, tako smo i mi pronašli način da u vaš dom dovedemo Hrvatsku.

 • 22.01.2020 - 26.01.2020

  Vinkovo u Iloku 2020.

  Zimska vinska prijestolnica - VINKOVO U ILOKU, 22.-26.01.2020.

 • 20.09.2019

  Studijsko putovanje novinarki iz Skandinavije u Vukovarsko - srijemsku županiju

  Hrvatska turistička zajednica i Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Švedskoj u suradnji s Turističkom zajednicom Vukovarsko - srijemske županije organiziralo je studijsko putovanje novinarki Maria Charlotta Ronn (Finska) i Ausrine Semiene (Litva).

  8 razloga zbog kojih treba posjetiti Slavoniju litvanske novinarke Ausrine Semiene https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/8-priezastys-aplankyti-slavonija-639-1200220

   

 • 17.09.2019 - 30.09.2019

  Predstavljanje Slavonije u Beču - Glavni adut Slavonije su Slavonci

  12. rujna u Beču, kroz posebnu prezentaciju, održalo se predstavljanje klastera Slavonija, koji čine pet slavonskih županija (Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska i Virovitičko-podravska županija). Nositelj i organizator ove posebne prezentacije u Beču bila je Turistička zajednica Brodsko-posavske županije. Prezentaciji su prisustvovali brojni predstavnici medija iz Austrije i Hrvatske. Na zanimljivom predavanju govornici su, inače stručnjaci u svom području, predstavili Slavoniju u pravom svjetlu

← Starije