Interaktivna karta

Restoran Grozd, Bapska

S. Radića 4, Bapska, 32236 Ilok
Tel 032 515 177
Mob 091 5023 594

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.