Interaktivna karta

Sobe „ Vinogradi“

V. Nazora 48, 32236 Ilok
Tel 032 593 099
Mob 098 1758 760

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.