Interaktivna karta

TZ grada Iloka

Trg sv.Ivana Kapistrana 5(kurija Brnjaković),32236 Ilok
Tel 0038532590020
Email tourismilok@gmail.com

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.