Interaktivna karta

Vinarija Dolić - Kraljević

K. Tomislava 89, 32236 Ilok
Tel 032 590 712
Mob 091 4882 922
Email dolic.kraljevic@gmail.com

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.