Interaktivna karta

Vinarija Ivan Knezović

M. Gupca 101, 32236 Ilok
Tel 032 593 257
Mob 098 1724 202

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.