Interaktivna karta

Vinarija ZAJAC – PO "Srijem"

I.G.Kovaćića 110, 32236 Ilok
Mob 098 496 075
Email zlatko.zajac1@vk.htnet.hr

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.