Jeste li znali?

Nikolin srebrni dinar

Kao i svaki drugi velikaš i kralj tako je i Nikola Iločki kovao svoj vlastiti novac i to upravo u Iloku, u sklopu srednjovjekovnog grada. Novac je vrijedan i zanimljiv i po tome što se na njemu pojavljuju neki od najstarijih tragova i elemenata današnjeg hrvatskog grba – crveno – bijelih polja.

Gornji grad - Dunav

(oko 1h 45 min)

Krenite stubama koje se u Gornjem gradu kod Križa lijevo spuštaju prema Donjem gradu i Dunavu te kod restorana „Kapistran“ produžite cestom prema šetalištu uz Dunavac.

Zastanite malo uz Dunavac, taj dunavski rukavac oko kojega je tipična močvarna priroda, bezbroj ptica, drveća, bilja i mirisa.

Nastavite dalje prema hotelu „Dunav“ i pristaništu uz vječni i moćni tok Dunava, odmorite se na klupi, a šetnju možete završiti i ukusnim obrokom na prelijepoj terasi hotela „Dunav“.