Kontakt

Turistička zajednica grada Iloka

Adresa: Trg sv. Ivana Kapsitrana 5 (kurija Brnjaković)
Tel: +385 32 590 020
e-mail: tourismilok@gmail.com
url: www.turizamilok.hr
VisitIlok.croatia.hr
www.facebook.com/VisitIlok

Predsjednica Skupštine i Turističkog vijeća, gradonačelnica Marina Budimir, dr. med.

Direktor Turističkog ureda Ivica Miličević, dipl.oec.