TZ ILOK

Statut Turističke zajednice grada Iloka (PDF)
 
Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice grada Iloka (PDF)
Poslovnik o radu Vijeća Turističke zajednice grada Iloka (PDF)
Poslovnik o radu Radne skupine za nadzor poslovanja Turističke zajednice grada Iloka (PDF)
 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (PDF)
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Iloka (Word)
Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim davanjima Turističke zajednice grada Iloka (PDF)
Pravilnik o radu, radnim odnosima i stegovnoj odgovornosti djelatnika Turističke zajednice grada Iloka (Word)
 
Izvješće o izvršenju programa rada za 2021.godinu (PDF)
Izvješće o nadzoru MINTS za 2021. (PDF)
Godišnji program rada za 2022. godinu (PDF)
Izmjene i dopune programa rada za 2021. godinu (PDF)
Godišnji program rada za 2021. godinu (PDF)
Izvješće radne skupine Skupštine Turističke zajednice grada Iloka o nadzoru poslovanja za 2020. (PDF)
Izvješće o izvršenju programa rada za 2020. godinu (PDF) 
Izmjene i dopune programa rada za 2020. godinu (PDF)
Financijski plan za 2020. godinu (PDF)
Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu tablični dio (PDF)
Izvješće o izvršenju programa rada za 2019. godinu (PDF)
Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu (PDF)
Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu (PDF)
Financijski plan za 2019. godinu tablični dio (PDF)
Godišnji program rada za 2019. godinu (PDF)