PROPISI

Turistička zajednica je pravna osoba osnovana od strane svojih članova na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, pravo upravljanja u turističkim zajednicama maju isključivo njihovi članovi, djelovanje se temelji na načelu opće korisnosti, a ne na temelju javnih ovlasti, te stoga nije javnopravno tijelo, odnosno pravna osoba s javnim ovlastima.  
Na radne odnose zaposlenih u turističkoj zajednici primjenjuju se opći propisi o radu.  Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama. 

Niže navedeni zakoni i provedbeni propisi su u nadležnosti Ministarstvo turizma i sporta koji obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na turistički sektor i politiku Republike Hrvatske, 

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (PDF) (Dopuna NN42/20)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (PDF)

Zakon o turističkoj pristojbi (PDF)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (PDF)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (PDF)

Pravilnik o načinju vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista u turističkoj zajednici (link)

Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (link)

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (link) (Dopuna NN105/20)

Propisi iz turizma (link)