PROPISI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (PDF) (Dopuna NN42/20)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (PDF)

Zakon o turističkoj pristojbi (PDF)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (PDF)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (PDF)

Pravilnik o načinju vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista u turističkoj zajednici (link)

Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (link)

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (link) (Dopuna NN105/20)

Propisi iz turizma (link)