Izlet na istok - Like! putovanja

U novom broju Like! putovanja s datumom izlaska 28.06.2020. objavljena je turistička reportaža o Vukovarsko-srijemskoj županiji, poziv je to na posjet i u okolnostima kada su turistička kretanja ograničena,s druge strane važi preporuka i prilika za putovanje u vlastitoj zemlji. Dobrodošli u Srijem i Slavoniju - protkanu zlatom!
https://slavonia.travel/vukovarsko-srijemska-zupanija/hr/